شعار سال
دوشنبه 13 آذر 1402

این ویدئو جهت آشنایی آزمون دهندگان با نحوه برگزاری آزمون الکترونیکی تهیه شده است.

برای دریافت ویدئو  اینجا  کلیک نمایید.

سایر پیوندها
تنظیمات قالب