شعار سال
پنجشنبه 24 خرداد 1403
لیست اخبار صفحه :1
 طراحی و تدوین و ممیزی پروژه عملی
تدوین و طراحی پروژه های عملی

طراحی و تدوین و ممیزی پروژه عملی

دفتر سنجش مهارت و صلاحیت حرفه ای با همکاری اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان تهران اقدام به برگزاری دوره طراحی و تدوین و ممیزی پروژه عملی نموده است.

    سایر پیوندها
    تنظیمات قالب