شعار سال
شنبه 23 تیر 1403

این سوالات به عنوان نمونه می باشد و مهارت آموزان برای کسب اطلاعات و دانش بیشتر می توانند به منابع آموزشی معتبر مراجعه نمایند

مهارت آموزان می توانند نظرات و پیشنهادات خود را به دفتر سنجش و صلاحیت حرفه ای سازمان اعلام نمایند

 

نمونه سوالات سنجش مهارت و صلاحیت حرفه ای

صنعت

خدمات

کشاورزی

فرهنگ و هنر

 

 

سایر پیوندها
تنظیمات قالب